11013-0728 Kawasaki Air Filter Cartridge

Kawasaki

  • $19.10

1 in Stock and Ready to Ship

11013-0728 Kawasaki Air Filter Cartridge

Use with Kawasaki Pre-Filter 11013-7023

Replaces 110137011, 11013-7022, 110137015 and 11013-7011

Fits models

Kawasaki
FH601D AS01 4 Stroke Engine
FH601D AS06 4 Stroke Engine
FH641D AS01 4 Stroke Engine
FH721D AS01 4 Stroke Engine
FH721D AS05 4 Stroke Engine
FH721D BS05 4 Stroke Engine
FH721D CS05 4 Stroke Engine
FH721D DS05 4 Stroke Engine
FH721D AS06 4 Stroke Engine
FH721D AS07 4 Stroke Engine
FH721D AS11 4 Stroke Engine
FH680D AS05 4 Stroke Engine
FH680D BS05 4 Stroke Engine
FH680D AS06 4 Stroke Engine
FH680D BS06 4 Stroke Engine
FH680D AS01 4 Stroke Engine
FH680D BS01 4 Stroke Engine
FH680D CS01 4 Stroke Engine
FH680D DS01 4 Stroke Engine
FH680D AS07 4 Stroke Engine
FH680D AS08 4 Stroke Engine
FH680D BS08 4 Stroke Engine
FH680D DS08 4 Stroke Engine
FH601D-DS01 (FH601D) 4 Stroke Engine
FH601D-ES01 (FH601D) 4 Stroke Engine
FH601D-FS01 (FH601D) 4 Stroke Engine
FH641D-DS01 (FH641D) 4 Stroke Engine
FH601D-AS06 (FH601D) 4 Stroke Engine
FH601D-AS01 (FH601D) 4 Stroke Engine
FH641D-AS01 (FH641D) 4 Stroke Engine
FH680D-ES08 (FH680D) 4 Stroke Engine
FH680D-FS01 (FH680D) 4 Stroke Engine
FH680D-FS08 (FH680D) 4 Stroke Engine
FH680D-ES01 (FH680D) 4 Stroke Engine
FH721D-AS11 (FH721D) 4 Stroke Engine
FH721D-DS01 (FH721D) 4 Stroke Engine
FH721D-ES01 (FH721D) 4 Stroke Engine
FH721D-FS01 (FH721D) 4 Stroke Engine
FH680D-DS01 (FH680D) 4 Stroke Engine
FH680D-DS08 (FH680D) 4 Stroke Engine
FH721D-AS05 (FH721D) 4 Stroke Engine
FH721D-AS07 (FH721D) 4 Stroke Engine
FH721D-BS05 (FH721D) 4 Stroke Engine
FH721D-CS05 (FH721D) 4 Stroke Engine
FH721D-DS05 (FH721D) 4 Stroke Engine
FH680D-BS01 (FH680D) 4 Stroke Engine
FH680D-BS08 (FH680D) 4 Stroke Engine
FH680D-CS01 (FH680D) 4 Stroke Engine
FH721D-AS01 (FH721D) 4 Stroke Engine
FH680D-AS05 (FH680D) 4 Stroke Engine
FH680D-AS06 (FH680D) 4 Stroke Engine
FH680D-AS07 (FH680D) 4 Stroke Engine
FH680D-AS08 (FH680D) 4 Stroke Engine
FH680D-BS05 (FH680D) 4 Stroke Engine
FH680D-BS06 (FH680D) 4 Stroke Engine
FH680D-AS01 (FH680D) 4 Stroke Engine


We Also Recommend

×
×

View full product info