Skip to content

49043-2067 Kawasaki Priming Pump

SKU
Original price $11.27 - Original price $11.27
Original price
$11.27
$11.27 - $11.27
Current price $11.27
1 in Stock and Ready to Ship

49043-2067 Kawasaki Priming Pump

Fits Models -

Kawasaki

KBH27B-AS50 (HA027T) String Trimmer
KBL23A-AS01 (HA023F) String Trimmer
KBL23A-BS01 (HA023F) String Trimmer
KBL23A-AS02 (HA023F) String Trimmer
KBL23A-BS02 (HA023F) String Trimmer
KBL26A-AS01 (HA026F) String Trimmer
KBL26A-BS01 (HA026F) String Trimmer
KBL26A-AS02 (HA026F) String Trimmer
KBL26A-BS02 (HA026F) String Trimmer
KBL27B-AS00 (A1) String Trimmer
KBL27B-BS00 (A2) String Trimmer
KBL27BC-AS01 (A1) String Trimmer
KBL34A-AS01 (HA034F) String Trimmer
KBL35A-AS00 (KBL350A)(A1) String Trimmer
KBL35A-BS00 (KBL350A)(A2) String Trimmer
KGT26AC-AS01 (A1) String Trimmer
KGT27B-AS00 (A1) String Trimmer
KGT27B-BS00 (A2) String Trimmer
KGT35A-AS00 (A1) String Trimmer
KGT35A-BS00 (A2) String Trimmer
KGT35A-CS00 (A3) String Trimmer
KTF27A-AS00 (A1) String Trimmer
KTF27A-BS00 (A2) String Trimmer
KTF27A-CS00 (A3) String Trimmer
KTF27AC-AS01 (A1) String Trimmer
KTR26AC-AS00 (A1) String Trimmer
KTR26AC-BS00 (A2) String Trimmer
KTR26AC-CS00 (A3) String Trimmer
TE059D AG22 2 Stroke Engine
TE059D BG22 2 Stroke Engine
TEX45D AC51 2 Stroke Engine
TEX45D AC54 2 Stroke Engine
TEX45D AC63 2 Stroke Engine
TEX45D AG20 2 Stroke Engine
TEX45D DC63 2 Stroke Engine
TEX45D EC63 2 Stroke Engine
TEX54D AC55 2 Stroke Engine
TEX54D BC55 2 Stroke Engine
TF022D AF73 2 Stroke Engine
TF022D BF73 2 Stroke Engine
TF022D CF73 2 Stroke Engine
TF022D EL40 2 Stroke Engine
TG028D FD04 2 Stroke Engine
TH023V AC55 2 Stroke Engine
TH023V AS50 2 Stroke Engine
TH026D AD06 2 Stroke Engine
TH026D AF70 2 Stroke Engine
TH034D AC57 2 Stroke Engine
TH034D AC58 2 Stroke Engine
TH034D AD05 2 Stroke Engine
TH034D AD09 2 Stroke Engine
TH034D AF70 2 Stroke Engine
TH034D AS50 2 Stroke Engine
TJ027E AF00 2 Stroke Engine
TJ027E AF30 2 Stroke Engine
TJ027E AF70 2 Stroke Engine
TJ027E AH30 2 Stroke Engine
TJ027E AL40 2 Stroke Engine
TJ027E BC00 2 Stroke Engine
TJ027E BC01 2 Stroke Engine
TJ027E BC51 2 Stroke Engine
TJ027E BC52 2 Stroke Engine
TJ027E BC54 2 Stroke Engine
TJ027E BF30 2 Stroke Engine
TJ027E BL40 2 Stroke Engine
TJ027E CC50 2 Stroke Engine
TJ027E CC52 2 Stroke Engine
TJ027E CC54 2 Stroke Engine
TJ027E CF00 2 Stroke Engine
TJ027E DC50 2 Stroke Engine
HE026A-AS01 Edger
HE026A-AS00 Edger
KEL27B-AS00 Edger
KEL27BC-AS01 Edger
KCL525A-A2 Hedge Clipper
KCL600A-AS00 Hedge Clipper
KCS525A-A1 Hedge Clipper
KCS525A-A2 Hedge Clipper
KCS525AC-A1 Hedge Clipper
KCS525AC-A2 Hedge Clipper
KCS600A-AS00 Hedge Clipper
KCL525A A1 Hedge Trimer
KCL525A A2 Hedge Trimer
KCL525AC A1 Hedge Trimer
KCL525AC A2 Hedge Trimer
KCL600A AS00 Hedge Trimer
KCS525A A1 Hedge Trimer
KCS525A A2 Hedge Trimer
KCS525AC A1 Hedge Trimer
KCS525AC A2 Hedge Trimer
TJ027E DF00 2 Stroke Engine Parts
KRH300A Hand Held Commercial Leaf Blower
KTFR27A Commercial String Trimmer
KHD600A Hedge Trimmer
KHT750S Gas Hedge Trimmer
KTF27B-A1 String Trimmer
KBL27B-A3 (KBL27B) Brush Cutter
KBL27B-A2 (KBL27B) Brush Cutter
KBL27BC-A1 (KBL27BC) Brush Cutter
KBL27C-A1 (KBL27C) Brush Cutter
KBL27C-A2 (KBL27C) Brush Cutter
KBL27C-A3 (KBL27C) Brush Cutter
HG700A-AS00 (KRB700B) Blower
KBL27C-A5 (KBL27C) Brush Cutter
HA034F-AS01 (KBL34A) Brush Cutter
KBL35A-A1 (KBL35A) Brush Cutter
KBL35A-A2 (KBL35A) Brush Cutter
KBL35B-A1 (KBL35B) Brush Cutter
KEL27B-A1 (KEL27B) Edger
KEL27B-A3 (KEL27B) Edger
KEL27B-A4 (KEL27B) Edger
KEL27B-A5 (KEL27B) Edger
KEL27B-A6 (KEL27B) Edger
KEL27BC-A1 (KEL27BC) Edger
KHS1100A-A1 (KHS1100A) Hedge Trimmer
KTF27B-A4 (KTF27B) String Trimmer
KTF27B-B3 (KTF27B) String Trimmer
KTFR27A-A2 (KTFR27A) String Trimmer
KTFR27A-A3 (KTFR27A) String Trimmer
KTFR27A-A4 (KTFR27A) String Trimmer
KTFR27A-A5 (KTFR27A) String Trimmer
KTR26AC-A1 (KTR26AC) String Trimmer
KTR26AC-A3 (KTR26AC) String Trimmer
KHS1100B-A1 (KHS1100B) Hedge Trimmer
KHS1100B-A2 (KHS1100B) Hedge Trimmer
HB750A-AS00 (KHS750A) Hedge Trimmer
KGT26AC-A1 (KGT26AC) String Trimmer
KGT27B-A1 (KGT27B) String Trimmer
HB750A-AS01 (KHS750A) Hedge Trimmer
KHS750B-A1 (KHS750B) Hedge Trimmer 
KRH300A-A1 (KRH300A) Blower 
KGT27B-A2 (KGT27B) String Trimmer
KGT27B-A3 (KGT27B) String Trimmer
KRH300AC-A1 (KRH300AC) Blower
KHS750B-A2 (KHS750B) Hedge Trimmer
KHS750BC-A1 (KHS750BC) Hedge Trimmer
KGT27C-A1 (KGT27C) String Trimmer
KHS750BC-A2 (KHS750BC) Hedge Trimmer
HA023F-AS01 (KBL23A) Brush Cutter
HA023F-BS01 (KBL23A) Brush Cutter
HA026F-AS01 (KBL26A) Brush Cutter
KGT27C-A2 (KGT27C) String Trimmer
HA026F-BS01 (KBL26A) Brush Cutter
KCL600A-A1 (KCL600A) Hedge Trimmer
KGT27C-A3 (KGT27C) String Trimmer
KGT27C-A4 (KGT27C) String Trimmer
KGT27C-A5 (KGT27C) String Trimmer
KHT600D-A1 (KHT600D) Hedge Trimmer
KBL27B-A1 (KBL27B) Brush Cutter
KCL600A-A4 (KCL600A) Hedge Trimmer
KCS525A-A3 (KCS525A) Hedge Trimmer
KGT27C-A6 (KGT27C) String Trimmer
HG450A-AS00 (KRB450BC) Blower
KHT600D-A2 (KHT600D) Hedge Trimmer
KHT600S-A1 (KHT600S) Hedge Trimmer
KGT27C-A7 (KGT27C) String Trimmer
KHT600S-A2 (KHT600S) Hedge Trimmer
KGT27C-B3 (KGT27C) String Trimmer
KGT35A-A1 (KGT35A) String Trimmer
KGT35A-A2 (KGT35A) String Trimmer
KGT35A-A3 (KGT35A) String Trimmer
KGT35B-A1 (KGT35B) String Trimmer
KCS600A-A1 (KCS600A) Hedge Trimmer
KCS600A-A4 (KCS600A) Hedge Trimmer
HB600A-AS00 (KHD600A) Hedge Trimmer
KHT600SC-A1 (KHT600SC) Hedge Trimmer
KHT600SC-A2 (KHT600SC) Hedge Trimmer
KGT35B-A2 (KGT35B) String Trimmer
HB600B-AS00 (KHD600B) Hedge Trimmer
KHT750D-A1 (KHT750D) Hedge Trimmer
KGT35B-A3 (KGT35B) String Trimmer
KHT750S-A1 (KHT750S) Hedge Trimmer
KHT750S-A2 (KHT750S) Hedge Trimmer
KHT750SC-A1 (KHT750SC) Hedge Trimmer
KTF27A-A1 (KTF27A) String Trimmer
KTF27A-A2 (KTF27A) String Trimmer
KTF27A-A3 (KTF27A) String Trimmer
KHT750SC-A2 (KHT750SC) Hedge Trimmer
KTF27AC-A1 (KTF27AC) String Trimmer
KTF27B-A3 (KTF27B) String Trimmer
KMS27A-A1 Multi-Task Series Power Unit
KMS27A-A4 Multi-Task Series Power Unit
KBL27B-A3 (KBL27B) Brush Cutter
KBL27B-A2 (KBL27B) Brush Cutter
KBL27BC-A1 (KBL27BC) Brush Cutter
KBL27C-A1 (KBL27C) Brush Cutter
KBL27C-A2 (KBL27C) Brush Cutter
KBL27C-A3 (KBL27C) Brush Cutter
HG700A-AS00 (KRB700B) Blower
KBL27C-A5 (KBL27C) Brush Cutter
HA034F-AS01 (KBL34A) Brush Cutter
KBL35A-A1 (KBL35A) Brush Cutter
KBL35A-A2 (KBL35A) Brush Cutter
KBL35B-A1 (KBL35B) Brush Cutter
KEL27B-A1 (KEL27B) Edger
KEL27B-A3 (KEL27B) Edger
KEL27B-A4 (KEL27B) Edger
KEL27B-A5 (KEL27B) Edger
KEL27B-A6 (KEL27B) Edger
KEL27BC-A1 (KEL27BC) Edger
KHS1100A-A1 (KHS1100A) Hedge Trimmer
KTF27B-A4 (KTF27B) String Trimmer
KTF27B-B3 (KTF27B) String Trimmer
KTFR27A-A1 (KTFR27A) String Trimmer
KTFR27A-A2 (KTFR27A) String Trimmer
KTFR27A-A3 (KTFR27A) String Trimmer
KTFR27A-A4 (KTFR27A) String Trimmer
KTFR27A-A5 (KTFR27A) String Trimmer
KTFR27A-B3 (KTFR27A) String Trimmer
KTR26AC-A1 (KTR26AC) String Trimmer
KTR26AC-A2 (KTR26AC) String Trimmer
KTR26AC-A3 (KTR26AC) String Trimmer
KHS1100B-A1 (KHS1100B) Hedge Trimmer
KHS1100B-A2 (KHS1100B) Hedge Trimmer
HB750A-AS00 (KHS750A) Hedge Trimmer
KGT26AC-A1 (KGT26AC) String Trimmer
KGT27B-A1 (KGT27B) String Trimmer
HB750A-AS01 (KHS750A) Hedge Trimmer
KHS750B-A1 (KHS750B) Hedge Trimmer
KRH300A-A1 (KRH300A) Blower
KGT27B-A2 (KGT27B) String Trimmer
KGT27B-A3 (KGT27B) String Trimme
KRH300AC-A1 (KRH300AC) Blower
KHS750B-A2 (KHS750B) Hedge Trimmer
KHS750BC-A1 (KHS750BC) Hedge Trimmer
KGT27C-A1 (KGT27C) String Trimmer
KHS750BC-A2 (KHS750BC) Hedge Trimmer
HA023F-AS01 (KBL23A) Brush Cutter
HA023F-BS01 (KBL23A) Brush Cutter
HA026F-AS01 (KBL26A) Brush Cutter
KGT27C-A2 (KGT27C) String Trimmer
HA026F-BS01 (KBL26A) Brush Cutter
KCL600A-A1 (KCL600A) Hedge Trimmer
KGT27C-A3 (KGT27C) String Trimmer
KGT27C-A4 (KGT27C) String Trimmer
KGT27C-A5 (KGT27C) String Trimmer
KHT600D-A1 (KHT600D) Hedge Trimmer
KBL27B-A1 (KBL27B) Brush Cutter
KCL600A-A4 (KCL600A) Hedge Trimmer
KCS525A-A3 (KCS525A) Hedge Trimmer
KGT27C-A6 (KGT27C) String Trimmer
HG450A-AS00 (KRB450BC) Blower
KHT600D-A2 (KHT600D) Hedge Trimmer
KHT600S-A1 (KHT600S) Hedge Trimmer
KGT27C-A7 (KGT27C) String Trimmer
KHT600S-A2 (KHT600S) Hedge Trimmer
KGT27C-B3 (KGT27C) String Trimmer
KGT35A-A1 (KGT35A) String Trimmer
KGT35A-A2 (KGT35A) String Trimmer
KGT35A-A3 (KGT35A) String Trimmer
KGT35B-A1 (KGT35B) String Trimmer
KCS600A-A1 (KCS600A) Hedge Trimmer
KCS600A-A4 (KCS600A) Hedge Trimmer
HB600A-AS00 (KHD600A) Hedge Trimmer
KHT600SC-A1 (KHT600SC) Hedge Trimmer
KHT600SC-A2 (KHT600SC) Hedge Trimmer
KGT35B-A2 (KGT35B) String Trimmer
HB600B-AS00 (KHD600B) Hedge Trimmer
KHT750D-A1 (KHT750D) Hedge Trimmer
KGT35B-A3 (KGT35B) String Trimmer 
KHT750S-A1 (KHT750S) Hedge Trimmer 
KHT750S-A2 (KHT750S) Hedge Trimmer 
KHT750SC-A1 (KHT750SC) Hedge Trimmer
KTF27A-A1 (KTF27A) String Trimmerr
KTF27A-A2 (KTF27A) String Trimmer
KTF27A-A3 (KTF27A) String Trimmer
KHT750SC-A2 (KHT750SC) Hedge Trimmer
KTF27AC-A1 (KTF27AC) String Trimmer
KTF27B-A3 (KTF27B) String Trimmer
KMS27A-A1 Multi-Task Series Power Unit
KMS27A-A4 Multi-Task Series Power Unit
KGT27B-A1 Kgt27b-A1 String Trimmer Kgt27b
KGT27B-A2 Kgt27b-A2 String Trimmer Kgt27b
KGT27B-A3 Kgt27b-A3 String Trimmer Kgt27b
KGT27C-A2 Kgt27c-A2 String Trimmer Kgt27c
KGT27C-A3 Kgt27c-A3 String Trimmer Kgt27c
KGT27C-B3 Kgt27c-B3 String Trimmer Kgt27c
KGT35B-A3 Kgt35b-A3 String Trimmer Kgt35b
KTF27B-A3 Ktf27b-A3 String Trimmer Ktf27b
KTF27B-B3 Ktf27b-B3 String Trimmer Ktf27b
KTFR27A-A1 Ktfr27a-A1 String Trimmer Ktfr27a
KTFR27A-A2 Ktfr27a-A2 String Trimmer Ktfr27a
KTFR27A-A3 Ktfr27a-A3 String Trimmer Ktfr27a
KTFR27A-A4 Ktfr27a-A4 String Trimmer Ktfr27a
KTFR27A-A5 Ktfr27a-A5 String Trimmer Ktfr27a
KTFR27A-B3 Ktfr27a-B3 String Trimmer Ktfr27a
KTR26AC-A1 Ktr26ac-A1 String Trimmer Ktr26ac
KTR26AC-A2 Ktr26ac-A2 String Trimmer Ktr26ac
KTR26AC-A3 Ktr26ac-A3 String Trimmer Ktr26ac
HB600A-AS00 Hb600a-As00 Hedge Trimmer Khd600a
HB750A-AS00 Hb750a-As00 Hedge Trimmer Khs750a
HB750A-AS01 Hb750a-As01 Hedge Trimmer Khs750a
KCL600A-A1 Kcl600a-A1 Hedge Trimmer Kcl600a
KCL600A-A4 Kcl600a-A4 Hedge Trimmer Kcl600a
KCS525A-A3 Kcs525a-A3 Hedge Trimmer Kcs525a
KHS1100A-A1 Khs1100a-A1 Hedge Trimmer Khs1100a
KHS1100B-A1 Khs1100b-A1 Hedge Trimmer Khs1100b
KHS750BC-A1 Khs750bc-A1 Hedge Trimmer Khs750bc
KHS750BC-A2 Khs750bc-A2 Hedge Trimmer Khs750bc
KHT600SC-A1 Kht600sc-A1 Hedge Trimmer Kht600sc
KHT600SC-A2 Kht600sc-A2 Hedge Trimmer Kht600sc
KHT750S-A1 Kht750s-A1 Hedge Trimmer Kht750s
KHT750S-A2 Kht750s-A2 Hedge Trimmer Kht750s
KHT750SC-A1 Kht750sc-A1 Hedge Trimmer Kht750sc
KHT750SC-A2 Kht750sc-A2 Hedge Trimmer Kht750sc

Standard shipping

Estimated delivery time: 7-10 days

Specifications

Find high-quality small engine, tractor, golf cart, turf care, pressure washer & snowblower parts for reliable performance.

Request a quote
×
×

View full product info